Skip to content

Հարցերի և առաջարկների դեպքում կապ հաստատեք հետևյալ կոնտակտային հասցեներին

հեռախոս

098572295 | շաբաթ – կիրակի

էլ փոստ

gayakarapetian@gmail.com

հասցե

Այգի, քաղաք Սևան

Այցելեք մեզ այս հասցեով

Գիտարձան կարող եք այցելել ցանկացած օրվա և ժամի ,

Խնդրում ենք նախապես կարդալ ցուցանակներին գրված կանոնները